Grieg Group

Sammen med Mission fikk Kodeks være med å realisere Grieg-gruppens visjon om å samle alle konsernets selskaper under fanen “One Grieg Group” i en felles solid multi-site-løsning.
Design: Mission

Multi-site løsning for Grieg Gruppen

Sammen med Mission har vi bistått med å realisere Grieg-gruppens visjon om å samle alle selskaper under fanen “One Grieg Group”. Vi bygget en Wordpress Multisite løsning tilrettelagt for mange redaktører fra de ulike selskapene i konsernet. Et omfattende arbeid ble nedlagt for å kartlegge alle eksisterende nettsider, vurdere deres styrker og svakhet og ikke minst ta høyde for alle selskapenes behov og ambisjoner. På denne måten fikk vi og hver prosjektgruppe hos selskapene innsikt i hvordan vi kunne bruke nye nettsider mer aktivt for å inspirere og engasjere ulike målgrupper blant annet gjennom historiefortelling.

Sammen med dyktige fagfolk i Mission og Kodeks har vi greid å samle de aktuelle selskapene om en løsning og ett helhetlig uttrykk. Web-løsningen har gitt oss et effektivt verktøy i strategisk kommunikasjon. Vi er strålende fornøyde med resultatet!

— Marte Leirvåg, Manager Communications and Public Affairs

Ønsker du en samarbeidspartner på utvikling av nettsider eller nettbutikker ser vi frem til å høre fra deg.
Kontakt oss