Drift

Kodeks står for drift, vedlikehold og support av over 300 nettløsninger. Vi drifter de aller fleste nettsidene vi utvikler, men tar også over drift av løsninger som er bygget av andre utviklere.

Driftstjenester

Drift av nettsider hos Kodeks omfatter en rekke tjenester for å sikre at våre kunders løsninger fungerer optimalt og sikkert. Her er noen av de viktigste aspektene ved drift av nettsider og nettbutikker hos Kodeks:

  • Hosting: Kodeks tilbyr hostingtjenester for kundens nettsted, noe som betyr at man gir plass på servere for å lagre nettstedets filer og data. Dette inkluderer også håndtering av serverinfrastruktur og sikkerhetsoppdateringer.
  • Sikkerhet: Sikkerhet er en viktig del av drift av nettsider. Kodeks implementerer brannmurer, SSL-sertifikater, og andre sikkerhetstiltak for å beskytte mot potensielle trusler som f.eks hacking.
  • Oppdateringer og vedlikehold: Kodeks utfører nødvendige oppdateringer og vedlikehold på kundens nettsted. Dette inkluderer oppdateringer av plattformen (for eksempel WordPress, Craft CMS osv.), tilleggsprogramvare som f.eks plugins, og eventuelle sikkerhetsoppdateringer.
  • Ytelse og optimalisering: For å sikre at nettstedet fungerer effektivt og raskt, utfører Kodeks ytelsesoptimalisering. Dette kan inkludere caching, bildeoptimalisering, og andre teknikker for å redusere sidelastetider og forbedre brukeropplevelsen.
  • Overvåkning og feilsøking: Kodeks overvåker kontinuerlig nettstedets ytelse og tilgjengelighet. Dersom det oppstår problemer, utfører de feilsøking for å identifisere og løse eventuelle problemer så raskt som mulig.
  • Kundestøtte: Kodeks tilbyr support som en del av våre driftstjenester. Dette omfatter hjelp med tekniske spørsmål, veiledning om hvordan man publiserer innhold og assistanse med eventuelle problemer som måtte oppstå.

Kodeks bruker Nexthop som serverleverandør, de tilbyr oss ekspertisen vi trenger fra en 3.part - deres konsulenter har inngående forståelse av serverdrift med redundansopplegg og en fleksibilitet som passer Kodeks utmerket.

— Marius Kaase - digital leder

Skalerbarhet og driftssikkerhet

Løsningen er basert på last-balanserte cache-servere som leverer statisk innhold. På den måten får vi sider som opplever raske og tåler mye trafikk. Det er veldig viktig da vi har løsninger som kan ha stort peak i besøkende - alt fra blogger til events.

I tillegg overvåkes serverne kontinuelig med alarm og utrykning ved nedetid. Vi har mulighet for å klone maskinene for enkel oppskalering, trippelredundant storage (data skrevet til disk er spredt på tre forskjellige fysiske noder) og separat redundant storagenettverk. Alle noder er koblet på redundant 10Gbit nettverk.

Alle nettsider er som standard på SSL og HTTP/2. Dette betyr i praksis at mange problemer man hadde med tidligere HTTP-protokoller elimineres; man kan kjøre flere requests mot server uten at det gjør brukeropplevelsen tregere (før hadde man f.eks. bildene eksternt eller på en annen host), man trenger ikke kombinere CSS/JS-filer, image sprites etc.

For spørsmål rundt våre tekniske løsninger, ta kontakt med oss på hei@kodeks.no.

Ønsker du bistand med drift av en nettside eller nettbutikk hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss